Tổ chức tốt việc thảo luận, góp ý vào dự thảo các văn kiện đại hội đảng
Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 58-KH/TU ngày 05/7/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các thông báo của Bộ Chính trị, hướng dẫn của Văn phòng Trung ương Đảng, việc lấy ý kiến đóng góp xây dựng văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa quan trọng nhằm phát huy dân chủ trong Đảng và toàn xã hội, tập hợp trí tuệ của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tham gia quyết định những vấn đề quan trọng của Đảng, của đất nước và của tỉnh.

Kỷ niệm 45 năm Chiến thắng Tây Nguyên (1975-2020): Nhớ về chiến dịch mang tính bước ngoặt của mùa Xuân 1975
Thắng lợi của chiến dịch Tây Nguyên (24.3.1975) và những quyết định của Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương sau đó đã mở ra bước ngoặt quyết định cho toàn bộ cuộc Tổng tiến công mùa Xuân năm 1975 đi đến toàn thắng.

Kỷ niệm 231 năm Chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2020)
QUANG TRUNG ĐẠI PHÁ QUÂN THANH

Danh sách Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Bình Định do Đại hội XIII bầu cử (tháng 8 năm 2015)
Danh sách Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Bình Định do Đại hội XIII bầu cử (Tháng 8 năm 2015) trích từ Tài liệu Đại hội nhiệm kỳ 2010 - 2015

Danh sách Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Bình Định do Đại hội XII bầu cử (Tháng 10 năm 2010)
Danh sách Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Dân - Chính - Đảng tỉnh Bình Định do Đại hội XII bầu cử (Tháng 10 năm 2010) trích từ Tài liệu Đại hội nhiệm kỳ 2005 - 2010
Các tin liên quan:
  Danh sách Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Dân - Chính - Đảng tỉnh Bình Định do Đại hội X bầu cử (Tháng 4 năm 1996)
  Danh sách Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Dân - Chính - Đảng tỉnh Bình Định do Đại hội IX bầu cử (Tháng 4 năm 1996)
  Danh sách Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Dân - Chính - Đảng tỉnh Bình Định do Đại hội VIII bầu cử (Tháng 2 năm 1992)
  Danh sách Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Dân - Chính - Đảng tỉnh Bình Định do Đại hội VII bầu cử (Tháng 6 năm 1990)
  Danh sách Ủy viên Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ Dân - Chính - Đảng tỉnh Bình Định khi chia tỉnh Nghĩa Bình(Tháng 6/1989)
       Thông báo
       Hình ảnh hoạt động
         Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
             Thống kê người dùng
  Đang online:               3
  Số lượt truy cập: 2870554
Tạp chí Đảng Cộng Sản
Tạp chí Xây dựng Đảng
Tạp chí Công sản
Báo Bình Định
Bản quyền thuộc về: ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH .
Địa chỉ: 02A Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
ĐT: 0256. 3811425
Chịu trách nhiệm nội dung: VÕ THỊ THU HÒA - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định.