DANH BẠ - EMAIL LIÊN HỆ

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Email

1.   Võ Thị Thu Hòa

Bí thư

3 828 973

thuhoaduk@gmail.com

2.   Bùi Quang Nhựt

Phó Bí thư

3 822 527

quangnhuttp@dukccq.binhdinh.gov.vn 

quangnhuttp@yahoo.com

3.   Nguyễn Lệ Thủy

Trưởng BTG

3 822 135

thuynl@dukccq.binhdinh.gov.vn

nguyenlethuyduk1969@gmail.com

4.   Lê Thị Thu Hằng

Trưởng BTC

3 812 200

hangltt@dukccq.binhdinh.gov.vn 

hangleduk@gmail.com

5.   Hồ Thanh Định

Chủ nhiệm UBKT

3 822 031

hothanhdinhubktbd@gmail.com

6.   Nguyễn Cảnh Miên

Chánh Văn phòng

3 811 425

miennc@dukccq.binhdinh.gov.vn 

canhmienduk@gmail.com

7.   Nguyễn Thị Hoa Mận

Bí thư Đoàn Khối

3 822 446

namnth@dukccq.binhdinh.gov.vn

nthoaman@gmail.com

8.   Đặng Hoàng Nam

Phó trưởng BTG

3 822 135

namdh@dukccq.binhdinh.gov.vn

hoangnamqn78@gmail.com

9.   Huỳnh Thanh Nhãn

Phó Chủ nhiệm UBKT

3 822 031

nhanht@dukccq.binhdinh.gov.vn

huynhthanhnhan939@gmail.com

10.  Trần Thị Lý

 Phó Trưởng BTC

3 812 200

lytt@dukccq.binhdinh.gov.vn

tranthilydukccqbd@gmail.com

 


       Thông báo
       Hình ảnh hoạt động
         Tìm kiếm tin tức
Từ khóa:
Mục tin:
             Thống kê người dùng
  Đang online:               3
  Số lượt truy cập: 2870574
Tạp chí Đảng Cộng Sản
Tạp chí Xây dựng Đảng
Tạp chí Công sản
Báo Bình Định
Bản quyền thuộc về: ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH BÌNH ĐỊNH .
Địa chỉ: 02A Trần Phú, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
ĐT: 0256. 3811425
Chịu trách nhiệm nội dung: VÕ THỊ THU HÒA - TUV, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Bình Định.